PROHLÍŽEČ BLACKVUE VIEWER

PROHLÍŽEČ SD KARTY BLACKVUE

Dokonale propracovaný a zároveň jednoduchý software Blackvue Viewer umožňuje nejen prohlížet a editovat záznamy. Pomocí prohlížeče můžete si měnit nastavení auto kamery a používat všechny funkce Blackvue přes Cloud. Pittasoft poskytuje dvě verze prohlížeče BlackVue Viewer Cloud, jeden-pro počítače s OS Windows, druhy-pro Mac OS.

Prohlížeč podporuje všechny modely auto kamer Blackvue a je kompatibilní s funkcí BlackVue over the Cloud. Poslední verze softwaru obsahuje dvě aplikace v jednom. Po instalaci a spuštění aplikace, budete mít možnost si zvolit aplikaci Blackvue přes Cloud (CLOUD VIEWER) nebo použít klasický prohlížeč záznamů uložených na microSD kartě (SD CARD VIEWER).

BLACKVUE CLOUD VIEWER

Software umožňuje zobrazování registrovaných přístrojů na Blackvue Cloud po celém světě a u přístrojů, které si zvolili veřejný mód zobrazení, budete mít možnost pozorovat, co ten konkrétní přístroj nahrává přímo v online režimu. S vlastním přístrojem, přihlášeným přes Blackvue Cloud můžete sdílet a zálohovat vlastní záznamy, dálkově sledovat on-line situaci kolem vozu, prohlížet již zaznamenané nahrávky, zjišťovat aktuální polohu vozidla a zobrazit ji na mapě. 

PROHLÍŽEČ BLACKVUE SD CARD VIEWER

Seznámíme Vás se základními možností software, ukážeme, jak se provádí nastavení přístroje přes Blackvue Viewer. Jako příklad jsme použili prohlížeč pro Windows. Interface a možností prohlížeče pro Mac OS jsou podobné. Pro práce s prohlížečem je potřeba vyndat microSD kartu z auto kamery Blackvue, vložit jí do čtečky microSD karet nebo do adaptéru a zapojit do počítače.

Poznámka: Společnost Pittasoft Co., Ltd jako vlastník a výrobce software může bez předchozího upozornění měnit jakékoli funkce nebo nastavení tohoto software.

SEZNAMTE SE S HLAVNÍ OBRAZOVKOU BLACKVUE SD CARD VIEWER

Použitím ovládacích prvků přehrávání můžete si měnit parametry přehrávání nahraného videa, (velikost obrazu, rychlost přehrávání a hlasitost). Můžete si prohlížet video na základě data a času nahrávání (v hodinách, minutách a sekundách). Během přehrávání videa v BlackVue Viewer můžete si zobrazovat rychlost / umístění vozidla informace o citlivosti k vnějším vlivům (G-Senzor), a místo pořízení záznamu (sledování GPS).

  • režim celé obrazovky: během přehrávání dvakrát klikněte na obrazovku pro přepnutí zobrazení na celou obrazovku. Pro návrat do původního stavu, opět dvakrát klikněte na video nebo stiskněte klávesu ESC
  • přiblížení: naveďte myš na určíte místo, které chcete přiblížit. Použijte kolečko myši pro přiblížení oddalovaní segmentu videa

NASTAVENI (Settings)

Nastavení (Settings) prohlížeče SD Card Viewer obsahuje dvě záložky Viewer a Firmware. Viewer – nastavení rozhraní samotného software. Firmware – nastavení firmware auto kamery. Po upravení nastavení auto kamery a stisknutí tlačítka “Save and Close”, všechny změny se uloží na microSD. Po vložení karty do přístroje, proběhne obnovení nastavení systému a kamera uloží nové nastavení. Teď přejdeme k položkám nastavení. Klikněte na záložku  

SETTINGS > VIEWER

Podporované jazyky
🇬🇧ENG  🇰🇷KOR  🇷🇺RUS  🇫🇷FRA  🇮🇹ITA  🇩🇪DEU  🇪🇸ESP  🇹🇭THA  🇨🇳CHN  🇯🇵JPN  🇻🇳VNM  🇵🇱IDN  🇫🇮FIN  🇵🇱POL  🇳🇴NOR 🇳🇱NLD

O češtině se uvažuje! ðŸ¤”

SETTINGS > FIRMWARE

Upozornění: Před změnou nastavení času, rozlišení videa, kvality obrazu nebo délky segmentu videa zálohujte nezbytné záznamy. Pokud se některá z výše uvedených nastavení změní a uloží, kamera zformátuje kartu microSD a odstraní všechny záznamy uložené na kartě, včetně souborů s uzamčenými událostmi pro zajištění optimálního výkonu. Nastavení Firmware obsahuje 5 záložek: Basic / Sensitivity / Systém / Wi-Fi / Cloud. Basic – obsahuje základní nastavení auto kamery jako jsou jazyk firmware, nastavení data a času, rozlišení video, režimy nahrávaní, zvuk apod. Sensitivity – umožňuje nastavit citlivost G-senzoru, a detekce pohybu. Systém – zapnout a vypnout LED indikace, nastavení hlasových upozornění, nastavení proximity senzoru, plánované restarty,  zobrazovaní rychlosti na video apod. Wi-Fi – umožňuje měnit SSID Wi-FI sítě a heslo, u modelu podporujících duální Wi-Fi pásmo lze zvolit pásmo 2,4GHz nebo 5 GHz. Nakonec záložka Cloud – spravuje nastavení SSID k připojení ke Cloudu a možností Push upozornění. Jako první podíváme se na záložku “Basic

G-Senzor měří pohyb auta ve 3 osách – nahoru a dolů, doleva a doprava, dopředu a dozadu. V případě, že G-Senzor detekuje silné nebo náhlé pohyby (např. náraz nebo srážku) začne nahrávat událost. Můžete nastavit citlivost tak, aby G-Senzor nemohl iniciovat nahrávání při drobné nehodě nebo srazu. Můžete si nastavit citlivost G-Senzoru na nulu pro vypnutí nahrávání zvláštní událostí (EVENT) působené vnějšími vlivy (nárazový vítr, ohňostroj apod.) Podíváme se podrobně na nastavení citlivostí na záložce „Sensitivity

Pokročilé možnosti nastavení citlivosti v normálním režimu záznamu umožňují doladit citlivost G-Senzoru a včasného spouštění záznamu zvláštní události přímo při prohlížení nahrávek a dat s G-Senzoru.

Pokročilé možnosti nastavení citlivosti v parkovacím režimu záznamu umožňují doladit citlivost G-Senzoru a včasného spouštění záznamu zvláštní události přímo při prohlížení nahrávek a dat s G-Senzoru.

Detekce pohybu je užitečná pro detekci a zaznamenávání všeho, co se děje kolem vašeho zaparkovaného auta, a to i tehdy, když se do vozidla vůbec nikdo nedotýká. Třeba i řídíc vozidla nemusí vytvářet dostatečně silné vibrace, aby spustil snímač nárazu (G-Senzor), ale dokud se vandal dostane do pozorovacího pole auto kamery, bude na video zaznamenán. Nevýhodou je, že v oblastech s velkou frekvenci pohybu často spouští nahrávání. To znamená, že můžete skončit například s potenciálně nerelevantními videozáznamy o projíždějících autech nebo vzdáleně pohybujících se objektech. Ignorujte nepotřebné oblasti, abyste eliminovali falešně pozitivní výsledky. Nyní s novou detekcí pohybu založenou na regionu máte 4×4 mřížku z 16 volitelnými „zóny“.

Ve výchozím nastavení jsou všechny oblasti aktivní a aktivují detekci pohybu. Chcete-li například ignorovat stromy, které se pohybují ve větru, můžete tak učinit zrušením výběru oblastí tvořících horní řádek. Pokud kapota vozidla odráží oblohu, můžete zrušit výběr regionů, které ji pokrývají, a tak dále.

Teď se podíváme do nastavení na záložce „System“. Najdete zde spoustu užitečných možností

V záložce Wi-Fi najdete potřebné nastavení pro připojení auto kamery k smartphone přes Wi-Fi. Můžete zde změnit SSID (Service Set Identifier – jedinečný identifikátor bezdrátové (WiFi) počítačové sítě) a heslo k Wi-Fi. Pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi manuálně můžete si také stisknout tlačítko Wi-Fi/Formát na těle přístroje.

Poznámka: pokud je aktivní služba Cloud nemůžete zapnout/vypnout auto start Wi-Fi. Wi-Fi automaticky zapne při zapnutí přístroje a bude stále ve stavu ON. Pokud zakážete službu Cloud, můžete si pak nakonfigurovat zapnutí/vypnutí auto startu Wi-Fi. Přejdeme teď k záložce s nastavení „Wi-Fi

Záložka “Cloud” obsahuje nastavení související se službou Blackvue Over The Cloud. Pro využívaní těchto služeb kamera má byt připojena k sítí internet a přístroj musí byt zaregistrovaný k uživatelskému účtu. Máte-li přístupový bod k Wi-Fi připojení na svém mobilním zařízení (mobilní router Wi-Fi), vestavěnou bezdrátovou síť v autě nebo otevřenou Wi-Fi síť v blízkosti stání vašeho vozidla, můžete si připojit pomocí aplikace BlackVue ke službě BLACKVUE CLOUD a zobrazit polohu vašeho vozu v reálném čase nebo sledovat přímý přenos obrazu s auto kamery v pohodlí domova. Pojďme prohlédnout záložku “Cloud

FORMÁTOVANÍ SD KARTY

Provádějte formátování microSD karty jednou za měsíc, nebo když přístroj BlackVue požaduje technickou údržbu microSD. Formátujte kartu microSD pomocí funkce v přístroje nebo softwarem BlackVue Viewer. V prohlížeči Blackvue SD CARD Viewer přejděte na záložku  Vyberte jednotku s kartou microSD, a pak klikněte na tlačítko OK.

Obnovení továrního nastavení přístroje Blackvue

Poznámka: Z bezpečnostních důvodu a z důvodu ochrany konfigurace osobního nastavení a dat přístroje Blackvue poslední verze firmware neumožňuje provádět následující změny v menu aplikace Blackvue pro smartphone:
– mazaní a editací záznamů
– obnovení továrního nastavení přístroje
– formátovaní microSD karty
Tyto změny provádějte pouze pomocí programu Blacvkue SD Card Viewer na svém počítací.

Obnoveni továrního natavení auto kamery Blackvue lze provést níže uvedeným způsobem:
– vložte microSD kartu do čtečky pro microSD karty nebo do adaptéru a následně připojte k počítači.
– spusťte software Blackvue SD Card Viewer.
– zvolte Settings > Firmware
– na kartě Firmware zvolte Basic.
Kliknutím na tlačítko RESET obnovíte původní nastavení karty Basic.
Pokud potřebujete obnovit základní nastavení Systému – zvolte kartu System a klikněte na Reset.
Na kartě Sensitivity stejným způsobem obnovíte nastavení citlivosti G-senzoru a pohybového čidla. Stejným způsobem se dá obnovit nastavení na kartě Wi-Fi a Cloud. Pro uložení změn klikněte na Save and close.

Vložte microSD kartu do přístroje Blackvue a zapněte ho. Kamera načte nové nastavení a začne nahrávat.    

PROHLÍŽEČ BLACKVUE CLOUD VIEWER

Druha verze prohlížeče se jmenuje BLACKVUE CLOUD VIEWER. Znovu jako příklad jsme použili prohlížeč pro Windows. Interface a možností prohlížeče pro Mac OS jsou podobné. Pro práce s prohlížečem je potřeba vyndat microSD kartu z auto kamery Blackvue, vložit jí do čtečky microSD karet nebo do adaptéru a zapojit do počítače.  Máte-li přístupový bod k Wi-Fi připojení na svém mobilním zařízení (mobilní router Wi-Fi), vestavěnou bezdrátovou síť v autě nebo otevřenou Wi-Fi síť v blízkosti stání vašeho vozidla, můžete si připojit pomocí BlackVue Cloud viewer ke službě BLACKVUE OVER THE CLOUD a zobrazit polohu vašeho vozu v reálném čase nebo sledovat přímý přenos obrazu s auto kamery. Dokonce můžete zobrazit živy pohled jakékoliv veřejné auto kamery Blackvue připojené ke Cloudu.   

Poznámka: Společnost Pittasoft Co., Ltd jako vlastník a výrobce software může bez předchozího upozornění měnit jakékoli funkce nebo nastavení tohoto software.

SEZNAMTE SE S HLAVNÍ OBRAZOVKOU BLACKVUE CLOUD VIEWER

Cloud nastavení zaregistrované ke Cloudu auto kamery Blackvue zahrnuje následující možností: 

CAMERA SETTINGS: Umožňuje povolit přistup k GPS data a provádět nastavení viditelností Vašeho přístroje pro ostatní uživatele Blackvue Cloudu.

CAMERA INFO: Základní informace o přístroje CHANGE NAME: Možnost přejmenovaní přístroje

UNREGISTER CAMERA: Umožňuje zrušit registrace přístroje ke službě Cloud SHARE WITH…: Umožňuje sdílet vlastní přistroj s určitým uživatelem Blackvue Cloudu

CLOUD VIEWER MENU

Na hlavní obrazovce software Blackvue Cloud Viewer objevíte 5 záložek: Settings (nastavení), Account (uživatelský účet), Fleet tracking (sledování vozového parku), Info, a Notification log. Podíváme se na to spolu.

Nastavení (Settings) prohlížeče CLOUD Viewer umožňuje nastavit složku pro ukládaní video záznamu v PC, zvolit jednotku zobrazovaní rychlosti, mapový server a zapnout Cloud upozornění na ploše (pouze u předplacené služby Cloud). Klikněte na záložku 

Na kartě account najdete následující informace:

ACCOUNT INFO (informace o účtu):

ACCOUNT SETTINGS (nastavení účtu):

  • change password (změna hesla)
  • delete account (zrušení účtu)

CLOUD USAGE STATISTICS (Statistiky využití cloudu):

LOGOUT (odhlášení)

Na kartě Fleet tracking (sledovaní vozového parku) najdete následující informace:

GPS tracking (sledovaní polohy podle údajů GPS). Jedna se o online sledovaní vozidla podle údajů poskytnutých GPS.

Geo-Fencing (zónové monitorování). Zónové monitorování představuje vymezení určitého prostoru, kde se může daný objekt či vozidlo pohybovat. V případě opuštění vymezeného prostoru (nebo vstupu do prostoru) systém řidiče či pilota upozorní. Jde vlastně o kontrolu pohybu ve ohraničeném prostoru.

Driving reports (zprávy o řízení vozidla).

Upozornění: Tyto funkce jsou k dispozici pouze uživatelům s předplacenou službou Cloud.  Další informace nebo zakoupení předplatného naleznete na webu společností Pittasoft Co., Ltd.: https//www.blackvue.com/. Některé funkce BlackVue Fleet Tracking mohou být kompatibilní pouze s vybranými modely auto kamer. Vice o předplatné službě Blackvue Over the Cloud.

Na kartě Info najdete následující informace:

Help – průvodce a video návody k použíti Cloudu (EN)

Terms & Policies – podmínky a zásady společnosti Pittasoft Co., Ltd

News – zprávy a novinky

Na kartě Notification log najdete seznam nostrifikačních zprav a upozornění. Můžete je následně uložit do formátu CSV, vytisknout nebo aktualizovat. 

Jak zapnout živy pohled auto kamery Blackvue přihlášené ke Cloudu pro sledovaní vlastního nebo jiného vozidla?

V prohlížeči Blackvue Cloud Viewer můžete sledovat živý pohled jakékoliv veřejné auto kamery Blackvue, přihlášené ke Cloudu. Na mapě prohlížeče najděte oblast mapy, kde je aktivní a registrované auto kamery Blackvue. V zeleném kroužku nalezněte veřejné auto kamery. V oranžovém – soukromé (nemůžete sledovat živý pohled bez povolení vlastníka auto kamery). V kroužku je znázorněno kolik auto kamer je aktuálně aktivních v dané oblastí. Pokud kolečkem myši přiblížíte určitý kroužek, objevíte název přístroje (pokud je zveřejněn) jeho aktuální polohu na mapě a rychlost. (popř. Parked – zaparkované vozidlo).

Dvojkliknutím na ikonku vozidla spustíte přehrávač živého pohledu auto kamery. Pokud vlastník přístroje umožnil ostatním uživatelům poslech audio, uslyšíte i zvuk.  

Pro sledovaní živého pohledu vlastní auto kamery klikněte na ikonu vlastního přístroje. U vlastního přístroje lze připínat živý pohled přední nebo zadní auto kamery a komunikovat s přístrojem prostřednictvím mikrofonu. (obousměrná hlasová komunikace).

BLACKVUE APP

Jednoduchá a pohodlná synchronizace s funkcemi Androidu a iOS – to je další skvělá vlastnost BlackVue. Nahrané video si můžete přímo na místě prohlédnout, sestříhat nebo odeslat na YouTube prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Stačí jen instalovat bezplatnou aplikaci z webu Google Play nebo z iTunes a připojit zařízeni pomocí Wi-Fi.