REGULÁTOR STAVU AUTO BATERIE

Tento regulátor napětí autobaterie pro přístroje BlackVue pomocí nastavitelného systému regulace výstupního napětí a časovače chrání Váš přístroj BlackVue před nouzovým vypnutím a restartováním způsobeného nízkým napětím baterie.

MULTI-BOOTING

S Power Magic Pro kamery BlackVue pokračují v nahrávání i při vypnutém zapalování. Toto zařízení chrání autobaterii před vybitím, spolehlivě můžete ponechat vaše auto pod dohledem kamery BlackVue i delší časový úsek. Při zapnutém Power Magic se nahrávání zastaví pouze v případě, kdy napětí baterie klesne pod provozní hranici, nebo na úroveň Vámi přednastaveného načasování.

Dozvíte se více o parkovacím režimu

KONFIGURACE NAPĚTÍ

Pokud je nastavena konfigurace napětí, přístroj se nachází v pohotovostním stavu (při zapnutém zapalování), nebo sleduje výstupní napětí autobaterie (při vypnutém zapalování). Pokud napětí klesne pod dovolenou hranici, zařízení automaticky vypne napájení auto kamery BlackVue a zabraní vybiti baterie.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Pokud je časovač nakonfigurován, přístroj bude dodávat napětí do kamery BlackVue, dokud neuplyne nastavený čas, nebo dojde k poklesu napětí, pak se automaticky vypne. Časovač je aktivní při vypnutém zapalování a jeho činnost se zastaví při sepnutí zapalování. Pokud je časovač nakonfigurován a nastavený čas neuplynul, přístroj se vypne v případě, že dojde k poklesu napětí pod hranici nakonfigurovaného napětí.

Koupit Blackvue Power Magic Pro