REGULÁTOR STAVU AUTO BATERIE POWER MAGIC EZ

Jednoduché a bezpečné napájení auto kamery v parkovacím režimu. Chraňte auto baterii svého vozidla. Snadná instalace Plug and Play přes OBD II port. Kompatibilní se všemi typy automobilů (včetně elektrických vozů a hybridů)

BEZPEČNÉ A SNADNÉ

Power Magic EZ napájí Váš přistroj BlackVue z portu OBD (zásuvka palubní diagnostiky vozidla). Detekuje, kdy je zapalování vašeho auta vypnuto a umožňuje napájení auto kamery v parkovacím režimu. Zároveň sleduje napětí baterie. Když je dosažen nastavený úroveň napětí nebo uplyne načasována doba, Power Magic EZ vypne přístroj, aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla, a obnoví napájení po opětovném zapnutí zapalování.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REŽIMU “PARKING”

Parkovací režim – zapnuto: Power Magic EZ dodává vašemu přístroji BlackVue napájení i při vypnutém zapalování vozidla, dokud nedosáhne požadované hodnoty pro vypnutí napětí nebo časového limitu.
Parkovací režim -vypnuto: Power Magic EZ dodává vašemu přístroji BlackVue napájení pouze při zapnutém zapalování vozidla.

Dozvíte se více o parkovacím režimu

CHRAŇTE AUTO BATERII PŘED VYBITÍM

Když je zapalování vozidla vypnuté, Power Magic EZ začné pravidelně kontrolovat napětí baterie vašeho vozidla při napájení vašeho zařízení BlackVue. Pokud napájení klesne pod nastavenou úroveň, Power Magic EZ automaticky přerušuje napájení kamery, čímž šetří životnost baterie vašeho vozidla.

ČASOVAČ

Zvolte, jak dlouho zůstane kamera zapnuta v parkovacím režimu. Zapněte zařízení BlackVue na přednastavené dobu, od 6 hodin do nekonečna. Funkce časovače je aktivní pouze při vypnutém zapalování vozidla a při zapnutém zapalování se automaticky zastaví.  Bez ohledu na nastavení časovače se výkon vypne, jakmile poklesne napětí pod nastavenou hodnotu.

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Auto kamery BlackVue se automaticky přepínají do parkovacího režimu a monitorují vaše zaparkované vozidlo, ale zaznamenají na paměťovou kartu, pouze pokud bude detekován pohyb nebo náraz, což má dvě výhody:
• Méně šancí na přepsání důležitých souborů během dlouhých relací v režimu Parking.
• Rozšířená životnost paměťové karty v dlouhodobém výhledu.

KONFIGURACE NAPĚTÍ

Pokud je nastavena konfigurace napětí, přístroj se nachází v pohotovostním stavu (při zapnutém zapalování), nebo sleduje výstupní napětí autobaterie (při vypnutém zapalování). Pokud napětí klesne pod dovolenou hranici, zařízení automaticky vypne napájení auto kamery BlackVue a zabraní vybiti baterie.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Pokud je časovač nakonfigurován, přístroj bude dodávat napětí do kamery BlackVue, dokud neuplyne nastavený čas, nebo dojde k poklesu napětí, pak se automaticky vypne. Časovač je aktivní při vypnutém zapalování a jeho činnost se zastaví při sepnutí zapalování. Pokud je časovač nakonfigurován a nastavený čas neuplynul, přístroj se vypne v případě, že dojde k poklesu napětí pod hranici nakonfigurovaného napětí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité výstupní napětí: 12V-24V DC | Nastavení časovače vypnutí: 6 hodin – nekonečno | Výstupní proud /Klidový proud: jmenovitá hodnota: 1A (maximum: 3A) / až 300μA | Napětí pro vypnutí přístroje: 12V, 12,5V (± 0,1V) / 22,8V, 23,2V (± 0,1V) | Typ DC konektoru: 12-24V DC (stejnosměrný napájecí konektor:(Ø3,5 x Ø1,35)) Země původu: Jižní Korea | Záruka:1 rok od výrobce + 1 rok od prodejce

Koupit Blackvue Power Magic EZ