KVALITA VIDEO A DÉLKA ZÁZNAMU

Tabulka zobrazující dostupná nastavení kvality záznamu a tomu odpovídající datové přenosy a délku nahrávání jednotlivých modelů auto kamer BLACKVUE.

Poslední aktualizace: 10. dubna 2018

Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení (přední+zadní)
DR900S-2CH 4KUHD@30fps (Extreme)
FullHD@30fps
4KUHD@30fps
FullHD@30fps
FullHD@60fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
16GB Nejvyšší (Extrémní) 55 MIN X X X
Nejvyšší X 1H 20 MIN 1H 20 MIN 1H 20 MIN
Vysoký X 1H 40 MIN 1H 40 MIN 1H 40 MIN
Normální X 2H 10 MIN 2H 10 MIN 2H 10 MIN
32GB Nejvyšší (Extrémní) 1 H 50 MIN X X X
Nejvyšší X 2 H 40 MIN 2 H 40 MIN 2 H 40 MIN
Vysoký X 3 H 20 MIN 3 H 20 MIN 3 H 20 MIN
Normální X 4 H 20 MIN 4 H 20 MIN 4 H 20 MIN
64GB Nejvyšší (Extrémní) 3 H 40 MIN X X X
Nejvyšší X 5 H 20 MIN 5 H 20 MIN 5 H 20 MIN
Vysoký X 6 H 40 MIN 6 H 40 MIN 6 H 40 MIN
Normální X 8 H 40 MIN 8 H 40 MIN 8 H 40 MIN
128GB Nejvyšší (Extrémní) 7 H 20 MIN X X X
Nejvyšší X 10 H 40 MIN 10 H 40 MIN 10 H 40 MIN
Vysoký X 13 H 20 MIN 13 H 20 MIN 13 H 20 MIN
Normální X 17 H 20 MIN 17 H 20 MIN 17 H 20 MIN
Bitrate(Mbps)
Přední+zadní
Nejvyšší (Extrémní) 25+10 X X X
Nejvyšší X 12+10 12+10 12+10
Vysoký X 10+8 10+8 10+8
Normální X 8+6 8+6 8+6
Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení 
DR900S-1CH 4K UHD@30fps (Extreme) 4K UHD@30fps FullHD@60fps FullHD@30fps
16GB Nejvyšší (Extrémní) 1H 15 MIN X X X
Nejvyšší X 2 H 35 MIN 2 H 35 MIN 2 H 35 MIN
Vysoký X 3 H  3 H  3 H 
Normální X 3 H 50 MIN 3 H 50 MIN 3 H 50 MIN
32GB Nejvyšší (Extrémní) 2 H 30 MIN X X X
Nejvyšší X 5 H 10 MIN 5 H 10 MIN 5 H 10 MIN
Vysoký X 6 H  6 H  6 H 
Normální X 7 H 40 MIN 7 H 40 MIN 7 H 40 MIN
64GB Nejvyšší (Extrémní) 5 H  X X X
Nejvyšší X 10 H 20 MIN 10 H 20 MIN 10 H 20 MIN
Vysoký X 12 H  12 H  12 H 
Normální X 15 H 20 MIN 15 H 20 MIN 15 H 20 MIN
128GB Nejvyšší (Extrémní) 10 H  X X X
Nejvyšší X 20 H 40 MIN 20 H 40 MIN 20 H 40 MIN
Vysoký X 24 H  24 H  24 H 
Normální X 30 H 40 MIN 30 H 40 MIN 30 H 40 MIN
Bitrate (Mbps) Nejvyšší (Extrémní) 25  X X X
Nejvyšší X 12  12  12 
Vysoký X 10  10  10 
Normální X
Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení (přední+zadní)
DR750S-2CH FullHD@60fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
HD@30fps
HD@30fps
HD@30fps
16GB Extrémní  55 MIN X X X
Sport 1 H 25 MIN X X X
Nejvyšší X 1 H 25 MIN 1 H 35 MIN 2 H 
Vysoký X 1 H 50 MIN  2 H  2 H 40 MIN
Normální X 2 H 20 MIN 2 H 40 MIN 4 H 
32GB Extrémní 1 H 50 MIN X X X
Sport 2 H 50 MIN X X X
Nejvyšší X 2 H 50 MIN 3 H 10 MIN 4 H
Vysoký X 4 H 40 MIN 4 H  5 H 20 MIN
Normální X 4 H 40 MIN 5 H 20 MIN 8 H 
64GB Extrémní 3 H 40 MIN  X X X
Sport 5 H 40 MIN X X X
Nejvyšší X 5 H 40 MIN 6 H 20 MIN 8 H 
Vysoký X 7 H 20 MIN 8 H  10 H 40 MIN
Normální X 9 H 20 MIN 10 H 40 MIN 16 H 
128GB Extrémní 7 H 20 MIN X X X
Sport 11 H 20 MIN X X X
Nejvyšší X 11 H 20 MIN 12 H 40 MIN 16 H 
Vysoký X 15 H 40 MIN 16 H  21 H 20 MIN
Normální X 15 H 40 MIN 21 H 20 MIN 32 H 
Bitrate (Mbps)
přední+zadní
Extrémní 25+10 X X X
Sport 12+10 X X X
Nejvyšší X 12+10 12+8 8+8
Vysoký X 10+8 10+6 6+6
Normální X 8+6 8+4 4+4
Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení 
DR750S-1CH FullHD@60fps FullHD@30fps HD@30fps
16GB Extrémní  1 H 20 MIN X X
Sport 2 H 45 MIN X X
Nejvyšší X 2 H 45 MIN 4 H 
Vysoký X 3 H 15 MIN  5 H 20 MIN
Normální X 4 H  8 H 
32GB Extrémní 2 H 40 MIN X X
Sport 5 H 30 MIN X X
Nejvyšší X 5 H 30 MIN 8 H 
Vysoký X 6 H 30 MIN 10 H 40 MIN
Normální X 8 H  16 H 
64GB Extrémní 5 H 20 MIN  X X
Sport 11 H  X X
Nejvyšší X 11 H  16 H 
Vysoký X 13 H  21 H 20 MIN
Normální X 16 H  32 H 
128GB Extrémní 10 H 40 MIN X X
Sport 22 H  X X
Nejvyšší X 22 H  32 H 
Vysoký X 26 H  42 H 40 MIN
Normální X 32 H  64 H 
Bitrate (Mbps) Extrémní 25 X X
Sport 12 X X
Nejvyšší X 12 8
Vysoký X 10 6
Normální X 8 4
Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení (přední+zadní)
DR590-2CH/ DR590W-2CH FullHD@30fps
FullHD@30fps
FullHD@30fps
HD@30fps
HD@30fps
HD@30fps
16GB Nejvyšší 1 H 25 MIN 1 H 35 MIN 2 H 
Vysoký 1 H 50 MIN 2 H  2 H 40 MIN
Normální 2 H 20 MIN 2 H 40 MIN 4 H 
32GB Nejvyšší 2 H 50 MIN 3 H 10 MIN 4 H 
Vysoký 3 H 40 MIN 4 H  5 H 20 MIN
Normální 4 H 40 MIN 5 H 20 MIN 8 H 
64GB Nejvyšší 5 H 40 MIN 6 H 20 MIN 8 H 
Vysoký 7 H 20 MIN 8 H  10 H 40 MIN
Normální 9 H 20 MIN 10 H 40 MIN 16 H 
128GB Nejvyšší 11 H 20 MIN 12 H 40 MIN 16 H 
Vysoký 14 H 40 MIN 16 H  21 H 20 MIN
Normální 18 H 40 MIN 21 H 20 MIN 32 H 
Bitrate (Mbps)
přední+zadní
Nejvyšší 12+10 12+8 8+8
Vysoký 10+8 10+6 6+6
Normální 8+6 8+4 4+4
Model Kapacita microSD Kvalita obrazu Rozlišení 
DR590-1CH/
DR590W-1CH
FullHD@60fps
(Extreme)
FullHD@60fps FullHD@30fps HD@30fps
16GB Nejvyšší 1 H 20 MIN 2 H 45 MIN 2 H 45 MIN 4 H
Vysoký   3 H 15 MIN 3 H 15 MIN 5 H 20 MIN
Normální   4 H 4 H 8 H
32GB Nejvyšší 2 H 45 MIN 5 H 30 MIN 5 H 30 MIN 8 H
Vysoký   6 H 30 MIN 6 H 30 MIN 10 H 40 MIN
Normální   8 H 8 H 16 H
64GB Nejvyšší 5 H 30 MIN 11 H 11 H 16 H
Vysoký   13 H 13 H 21 H 20 MIN
Normální   16 H 16 H 32 H
128GB Nejvyšší 11 H 22 H 22 H 32 H
Vysoký   26 H  26 H  42 H 40 MIN
Normální   32 H 32 H 64 H
Bitrate (Mbps) Nejvyšší 25 12 12  8
Vysoký X 10 10  6
Normální X 8 8