Live auto upload

BLACKVUE CLOUD. JAK POUŽÍVAT EVENT LIVE AUTO-UPLOAD (automatické nahrávání událostí)

EVENT LIVE AUTO-UPLOAD je funkce pro cloud auto kamery řady DR900S , DR750S a DR650S.

Podíváme se, jak to funguje.

KONCEPT

Když je událost vytvořena (detekován náraz nebo manuálně spuštěna), vaše zařízení BlackVue umožňuje automatické nahrání události (Event Live Auto-Upload). Uloží živý tok videa z vámi vybrané kamery (přední nebo zadní/vnitřní) na cloudový server.
Proč používat Event Live Auto-Upload?
V závislosti na oblasti, ve které žijete, existuje vetší riziko vykradení vozidla než dopravní nehody. Vykradení auta je nejčastějším trestným činem i v České republice. Představte si scénář, ve kterém zloděj ukradne vaši auto kameru Blackvue. Po vloupání do vozidla si zloděj všimne kamery a rozhodne se ji odcizit, aby odstranil usvědčující důkazy. Samozřejmě, že obdržíte PUSH oznámení, když gravitační senzor zařízení BlackVue detekuje vloupání. Můžete si dokonce zkontrolovat co nahrává kamera v tento okamžik. Ale co když nevšimněte výstražné zprávy nebo byli jste daleko od vašeho vozidla? Navždy je dobře postavit se před zlodějem osobně. Nevíte, co provede. I v situací, kdy kameru Vám zloděj odcizil, je to také důkaz. Zapněte Event Live Auto-Upload.

POSKYTOVÁNÍ DŮKAZŮ V PŘÍPADĚ KRÁDEŽE

Díky Event Live Auto-Upload (automatickému nahrávání událostí), živý stream je uložen v reálném čase na cloud serveru Blackvue a toto video můžete mít prokazatelný důkaz videa, pro předložení policii zejména pokud používáte kameru orientovanou do interiéru. Prozatím auto kamery BlackVue vypadají dostatečně tajné, a zůstávají bez povšimnutí zlodějů. S rostoucí informovaností široké veřejnosti o palubních auto kamerách tato situace bohužel rychle mění.
Jak to nastavit?
Ve výchozím nastavení je funkce Event Live Auto-Upload deaktivována. Chcete-li jej povolit a nakonfigurovat, postupujte takto:
1. Vyberte BLACKVUE CLOUD
2. Klikněte na tří tečky vedle názvu kamery a vyberte Camera settings


3. Zvolte Event Auto-upload settings
4. Nakonfigurujte požadovaná nastavení a stiskněte OK

PŘÍSTUP K ZÁZNAMŮM ULOŽENÝM NA BLACKVUE CLOUD

1. Otevřete aplikaci BlackVue
2. Vyberte BLACKVUE CLOUD
3. Vyberte vaši auto kameru
4. Klepněte na Event Auto-upload
5. Vyberte video, které chcete sledovat

  1. Chcete-li uložit videa do interní paměti smartphonu, klepněte na tři tečky vedle videa, které chcete zálohovat, a vyberte Copy to Internal Memory (Kopírovat do interní paměti).

Chcete-li stáhnout více souborů, klepněte na ikonu smartphonu, vyberte soubory, které chcete stáhnout, a potom klepněte na ikonu Kopírovat dole.

Poznámky:

Nahrávky událostí Live Live Auto-Upload jsou ukládány do samostatného cloudového úložiště, takže běžný prostor BlackVue Cloud Storage není nimi obsazen.

Opakování a stahování Live Auto-Upload záznamů se počítají do vašeho měsíčního
limitu „File Replay/Download“, tj. 100 opakování a stahování / měsíčně pro FREE účet zdarma.