Přehrávání video #

S aplikací BlackVue pro iOS a Android můžete přehrávat všechna zaznamenaná videa. Když klikněte na libovolnou kameru v seznamu kamer, máte k dispozici 3 záložky v horní liště (Camera, Cloud a Live event upload).

 

Poznámka:
Mapa nezobrazí žádné údaje o poloze GPS, pokud jste v nastavení Recording setting (Nastavení nahrávání) vypnete GPS location (poloha GPS) nebo se kamera odpojí od serveru.

Záložka Camera (Kamera): 
Kamera se aktivuje, pouze když je připojena ke cloudu. Soubory na kartě – jsou soubory uložené na microSD kartě přístroje.

Záložka Cloud:
Můžete si zobrazit soubory nahrané do cloudového úložiště.

Záložka Live event upload (Nahrávání živých událostí)
Nahrávání živých událostí: Soubory uložené v záložce „Live event upload“ (Nahrávání živých událostí) budou po datu vypršení platnosti automaticky odstraněny. Soubory uložené v této záložce lze nahrát do cloudu pro archivaci bez vypršení platnosti.

*Pokud je funkce „Live event upload“ (nahrávání živých událostí) vypnuta, na této záložce se nebudou zobrazovat žádné soubory. Funkci „Live event upload“ lze znovu zapnout v nabídce Camera menu > Settings > Live event upload.
**“Live event upload“ uloží video události, které obsahuje 5-sekundový videozáznam před samotnou událostí. Budete si moci zjistit, co se stalo předtím, než k události došlo.

Cloud Connectivity (Cloudové připojení)

Cloud Connected:    Cloud Disconnected:  

Zobrazení video souborů #

Seznam souborů

1. Klikněte na libovolnou kameru v seznamu kamer.
2. Kliknutím na ikona výběruvyberte video, které chcete přesunout do cloudu, stáhnout, odeslat nebo odstranit. V závislosti na tom, kde je soubor uložen, seznam funkcí, které můžete provádět, se liší.

3. Pokud chcete zobrazit více videí, klikněte na ikona výběruv seznam souborů. Kliknutím na ikona vybrat vševyberte vše.

 

* Seznam funkcí #

: Nahraje vybrané soubory do cloudového úložiště.
: Stáhněte si vybraný soubor do svého mobilního zařízení. Stažená videa si můžete přehrát v sekce „Downloaded Videos“ v aplikaci BlackVue.
: Přesune vybraný soubor do záložky Cloud. Tato funkce je dostupná pouze pro cloudové modely palubních kamer a pouze pro soubory „Live event upload“ Tyto soubory přesunuté do cloudu nemají žádné datum vypršení platnosti.
: Vymazání vybraných souborů.

 

Upload (nahrávání) #

Pokud klikněte nasoubor_ více, budete moci vybrat buď stažení videa, nebo ho přesun do cloudu. Kliknutím na „Download“ (Stáhnout) uložíte video do vnitřní paměti vašeho mobilního zařízení. Chcete-li nahrát video do cloudu, klikněte na „Upload“ (Nahrát). Nahrané video budete moci najít v Cloudu.

Stav úložiště #

Pod záložkami naleznete stavový řádek úložiště. Zkontrolujte tento stav pro zajištění bezplatného úložiště pro důležitá videa.

 

Filtr souborů #

1. Kliknutím na , můžete si zvolit datum nebo časové období. Šedé poličko znamená, že žádné video nebylo zaznamenáno v tomto období.

2. Klikněte na Ikona filtrupro filtrování typů videa. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny typy videí. Jakmile zrušíte výběr libovolného typu a kliknete na OK, zobrazí se v ikoně filtru přidaná modrá tečka Filter_active.

 

Přehrávání videa #

1. Klikněte na video, které chcete přehrát, a ve vyskakovacím okně zvolte kvalitu videa a klikněte na OK. Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje přehrávání originálních souborů. Pokud vás smartphone nebo tablet nepodporuje přehrávaní originálních nahrávek, zvolte „Quick play file“ (Rychlé přehrávání souboru s nízkým rozlišením) 

2. Vybraný soubor se přehraje nahoře a ve spodní části se zobrazí obrazovka s mapou. Cestu a rychlost vozidla můžete zkontrolovat na mapě níže.
Pohled kamery můžete jednoduše převrátit kliknutím na jednu ze záložek kamer (Front-přední, Rear-zadní nebo Interior – interiérová) vpravo nahoře.

*“Live event upload“ uloží video události, které obsahuje 5-sekundový videozáznam před samotnou událostí. Budete si moci zjistit, co se stalo předtím, než k události došlo.

**Pokud přehráváte jakékoli video, objevíte na mapě ikonu vašeho přístroje BlackVue. Pokud v horní častí obrazovky přehráváte video, v dolní částí je znázorněno, jak se pohybuje vozidlo s kamerou po ulici na mapě.

Správa video souborů v interní paměti #

Otevřete aplikaci BlackVue a zvolte „Downloaded videos“ (Stáhnuté video soubory).

Kliknutím na tři tečky vedle video, zobrazíte možnosti souboru. Můžete smazat, kopírovat, přesouvat soubory a měnit jejích názvy.

Poznámka: Tyto možností jsou k dispozici pouze u videosouborů z interní pamětí, nikoliv z micro SD karty

Odstranění video souborů #

Chcete-li odstranit jednotlivé soubory, klikněte na vedle videa, které chcete odstranit. Zvolte „Delete“ (Smazat).
Chcete-li smazat více souborů ze smartphonu najednou, klikněte na a vyberte Delete (Smazat). Vyberte soubory, které chcete odstranit, nebo klepnutím vyberte všechny soubory najednou. Kliknutím na odstaňte vybrané soubory.

Vytvoření nové složky #

Chcete-li vytvořit novou složku, klikněte na . Zadejte název nové složky a stiskněte „Add“ (Přidat).

Odstranění složky #

Chcete-li odstranit složku, klikněte na a zvolte „Delete“ (Smazat).

Kopírování a vkládání video souborů #

Chcete-li zkopírovat jednotlivé soubory, klikněte na tři tečky vedle videa, které chcete zkopírovat. Zvolte „Copy“ (Kopírovat). Přejděte do jiné složky a kliknutím na  vložte soubor.
Chcete-li zkopírovat více souborů najednou, klikněte na a vyberte „Copy“ (Kopírovat). Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, nebo kliknutím na vyberte všechny soubory najednou. Kliknutím na zkopírujete vybrané soubory. Přejděte do jiné složky a kliknutím na vložte vybrané soubory.

Přemístění video souborů #

Chcete-li přesunout jednotlivé soubory, klikněte na vedle videa, které chcete přesunout. Zvolte „Move“ (Přesunout). Přejděte do jiné složky a kliknutím na video přesuňte soubor tam.
Chcete-li přesunout více souborů najednou, klikněte na  v horní části obrazovky. Vyberte soubory, které chcete přesunout, nebo kliknutím na  vyberte všechny soubory najednou. Přejděte do jiné složky a kliknutím na   přesuňte vybrané soubory tam.

Sdílení a zálohování video souborů (iOS) #

Stiskněte vedle videa, které chcete sdílet nebo uložit do nějaké složky čí aplikace ve vašem smartphonu. Zvolte Share“ (Sdílet). Vyberte aplikaci, pomocí které chcete video sdílet. Dostupné možnosti závisí na nainstalovaných aplikacích a podmínkách jejích využití ve vašem smartphonu.

Pro zálohování video (uložení do složky Fotky) na vašem iPhone nebo iPad zvolte „Save Video“ (Uložit video).

Poznámka:

Všechna videa stažená do aplikace (Downloaded videos) jsou součástí aplikace Blackvue. Tyto soubory nejsou přístupné mimo aplikaci BlackVue. Pokud se pokusíte Vyhledat skrytou složku BlackVue App na vašem telefonu, nenalezněte tam žádný video soubor, i když jste ho stáhli do telefonu přes aplikaci. Proto doporučujeme Vám zálohovat vaše videa do vnitřní pamětí nebo do paměťové karty telefonu. Pokud odstraníte aplikaci Blackvue app z vašeho smartphonu, stažená videa ve složce Downloaded videos budou smazána též.

Sdílení a zálohovaní video souborů (Android) #

Sdílení video (Android): #

Stiskněte vedle videa, které chcete sdílet. Zvolte Share“ (Sdílet) pokud chcete video uložit do libovolného cloudu, jako jsou Google foto, Google Disc, Google Foto nebo sdílet pomocí WhatsApp, Facebook apod. Dostupné možnosti závisí na nainstalovaných aplikacích a podmínkách jejích využití ve vašem smartphonu.

Zálohování video (Android): #

Stiskněte vedle videa, které chcete zálohovat ve vašem smartphonu. Zvolte „Backup“ (Zálohovat) pokud chcete video uložit do libovolné složky v telefonu. Zvolte aktuální složku nebo kliknutím na ikonku souboru s „+“, vytvořte novo složku pro ukládaní důležitých záznamů. Klikněte na „Use This Folder“ (použit tuto složku) a uložte video.

 

Poznámka:

Díky novým zásadám pro Android 11 nelze soubory související s Blackvue app – jako jsou videa z palubní kamery stažené do aplikace – ukládat primo do sdílené složky. V praxe to znamená, že všechna videa stažená do aplikace jsou součástí aplikace Blackvue. Tyto soubory nejsou přístupné mimo aplikaci BlackVue. Pokud se pokusíte přejít do složky BlackVue App na vašem telefonu, nenalezněte tam žádný video soubor i když jste ho stáhli do telefonu přes aplikaci.  Proto doporučujeme Vám zálohovat vaše videa do vnitřní pamětí nebo do paměťové karty telefonu. Pokud odstraníte aplikaci Blackvue app z vašeho smartphonu, stažená videa ve složce Downloaded videos budou smazána též (stejně jako i u iPhonu).

Funkce zálohování vám umožňuje zálohovat stažená videa, aby zůstala v paměti telefonu, i když aplikaci smažete.
Tip: můžete použít ikonu pro výběr více videí k zálohování.

Přejmenování video souborů #

Chcete-li změnit název videa, klikněte na vedle videa, které chcete změnit. Zvolte „Rename“ (Přejmenovat). Zadejte nový název a klikněte na „Rename“ (Přejmenovat).

Název

Přejít nahoru