Zavolejte nám! (+420) 777-032-513|info@blackvue.cz

Nastavení nahrávání souborů zvláštní událostí #

Na cloudovém serveru existují dva typy úložiště souborů – Blackvue Cloud a uložiště pro nahrávání událostí. Do BlackVue Cloud úložiště směrují všechny soubory nahrané z mikro SD karty vaší palubní kamery. Pokud zapnete nahrávání zvláštních událostí, všechny soubory událostí se automaticky uloží do úložiště pro nahrávání událostí.

1. Kliknutím na Autorizovaný prodejce auto kamer Blackvueotevřete nabídku MENU auto kamery.

2. Klikněte na Settings (Nastavení) a na Live Event Upload (Nahrávání událostí). Ve výchozím nastavení tato nabídka je je vypnuta. Chcete-li ukládat video záznamy zvláštních událostí do cloudu – zapněte tuto nabídku.

3. Když je Live Event Upload (Nahrávání událostí) zapnuto, můžete změnit další nastavení nahrávání pro konkrétní druh události detekovaný palubní kamerou. Ve výchozím nastavení je zapnuto pouze Impact detection (detekce nárazů) a Manual recording (manuální nahrávání). Zvolte další možností pro konkrétní událost, kterou chcete uložit do uložiště pro nahrávání událostí. Vzhledem k tomu, že Live Event Upload (Nahrávání událostí) je ve výchozím nastavení aktivováno automaticky, při odesílání videí do cloudu mohou být vaším mobilním operátorem účtovány poplatky za přenos dat prostřednictvím mobilních dat nebo Wi-Fi.

Seznam typů Live Event Upload (Nahrávání událostí):

Normal event recording (Normální režim nahrávání událostí): Overspeed – překročení rychlosti | Hard braking – Prudké brzdění | Acceleration – zrychlení | Sharp Turn – ostrá zatáčka.

Parking event recording (Parkovací režim nahrávání událostí): Impact detection – detekce nárazů 

Geofencing (Geofencing – zónové monitorování představuje vymezení určitého prostoru, kde se může daný objekt či vozidlo pohybovat): Entering – vstup do zóny  | Exiting – vystup ze zóny | Passing – průjezdová zóna

Driving monitoring system DMS* (Driver Monitoring System primárně hlídá dva řidičovy prohřešky: nepozorné sledování situace před vozidlem a únavu či dokonce spánek): Drowsy – ospalý řidič  | Distracted – nesoustředěný řidič | Undetected – nedetekováno

* u 3CH auto kamer vybaveních jednotkou DMC100.

V levém sloupci výšeuvedeného obrázku je znázorněno obecné nastavení pro jednokanálový nebo dvoukanálový cloudový model auto kamery BlackVue. Tříkanálový model DR750X-3CH Plus (vybavený jednotkou DMC100) má ale trochu jiné nastavení, které je znázorněno v pravém sloupci výšeuvedeného obrázku. Zde nalezněte více předvoleb nahrávání událostí, které zahrnují události vyvolané systémem Driver Monitoring System (DMS) (vnitřní DMC100 kamera směrovaná čelem k řidiči).

Chcete-li změnit nastavení auto kamery, vraťte se na domovskou stránku. Poté klikněte na svůj model palubní kamery, vyhledejte položku Changing Settings (Změna nastavení) a klikněte na položku CHANGING SETTINGS USING A SMARTPHONE (ZMĚNA NASTAVENÍ POMOCÍ SMARTPHONE) pro další podrobnosti.

Firmware settings (nastavení firmware): Camera (kamera) > Camera menu (nabídka MENU) > Firmware

Název

Přejít nahoru