Nastavení aplikace #

1. Klepněte na položku „HOME“ a „Settings“ (nastavení). Nejedná se o nastavení auto kamery BlackVue. Zde si můžete provádět nastavení pouze mobilní aplikace BlackVue.

2. Zde si můžete změnit jednotku rychlosti, mapovou službu (pouze u smartphone iOS) a motiv aplikace. Můžete si též zkontrolovat aktuální verzi aplikace. Pokud je vydaná nová verze aplikace, přejděte do Appstore nebo Google Play a proveďte aktualizaci.

Zvolte mapovou službu (pouze iOS)

Zvolte jednotku rychlosti

Zvolte motiv

Zkontrolujte všechny nové aktualizace firmwaru

Název

Přejít nahoru