ROZVOJ AUTO KAMER BLACKVUE V ROCE 2018

Rok 2018 byl pro společnost BlackVue rušným rokem, s neustálým vývojem nových vlastností, které značně vylepšili a zdokonalili auto kamery BLACKVUE. V tomto článku nebudeme probírat vylepšení stability ani drobné opravy chyb, ale podíváme se na skutečně nové funkce, přidané k již existujícím modelům. Pokud jste zakoupili třeba model řady DR750S do srpna roku 2018 a aktualizovali novější verze firmware, měli byste opravdu objevit spoustu novinek. Podívejme se zpět na tyto nové funkce:

EXTRÉMNÍ REŽIM (ZÁZNAM 25 MB/s)

Kompatibilita: řada DR900S, DR750S, DR590W-1CH a DR590-1CH.

Extrémní režim je nastaven již ve výchozí nastavení pro tyto modely. Původně představený s aktualizací v1.003 pro řadu DR750S, Extreme Mode mění rychlost zápisu přední kamery při 60 snímků za sekundu z 12MB/s na 25MB/s.

Byl to následek především zpětné vazby od uživatelů, kteří obecně požadovali nejvyšší možnou kvalitu obrazu pro přední kameru s vysokým rozlišením. Důvodem provedení změny je i pevná víra společností, že pro tento typ přístrojů důležitější je kvalita obrazu než extra dlouhá doba záznamu. Vyšší přenosové rychlosti prospěla i podpora větších mikro SD karet, kde BlackVue dokáže podporovat karty microSD až do 128 GB (a brzy i 256 GB).

Zatímco rozdíl mezi 12MB/s (nejvyšší kvalita obrazu v nastavení) a 25MB/s (Extreme Mode v nastavení) nemusí být zřejmý v scénách s nízkými detaily nebo statickou scénou, vyšší bitrate poznáte ve velmi detailních scénách a při vysokých rychlostech, protože zabraňuje tvorbě nevzhledných artefaktů na video.

Jak tuto možnost používat (nebo měnit)?

Extreme Mode je výchozí nastavením pro všechny modely, které tento režim podporují. V případě, že ho chcete změnit, pomocí aplikace BlackVue nebo prohlížeče přejděte do části Firmware settings > Basic > Video > Resolution.
Volba nejvyššího rozlišení obvykle uzamkne nastavení kvality obrazu na hodnotu Extreme. Pokud změníte možnost rozlišení, můžete též změnit i nastavení kvality obrazu na hodnotu Nejvyšší, Vysoká nebo Normální(Highest, High or Normal).

SUB STREAMS (soubory rychlého přehrávání)

Kompatibilita: řada DR900S a DR750S.

Technologie Sub-stream je pravděpodobně nejvíce podceňovanou funkci BlackVue. Je to je asi proto, že byla navržena tak, aby usnadnila uživatelům používaní přístroje bez namáhaní. Přesto se domníváme, že jde o zásadní změnu, která značně ovlivní kontrolu video nahrávek přes Wi-Fi nebo Cloud.

Podřízené přenosy (sub streams) jsou malé kopie původních videí zaznamenaných vaší auto kamerou. Zatímco původní soubory jsou velké a obvykle vyžadují vyrovnávací paměť pro přehrávání dokonce i přes přímé Wi-Fi, sub-streamy se přehrávají okamžitě. I přes cloudové uložiště je vyrovnávací paměť téměř neexistující. Například 1 minutové video s rychlostí 25 MB/s (Extreme) bude mít velikosti 187 MB. Je to spousta dat, které je potřeba načíst přes Wi-Fi. Pro srovnání, video ve verze sub-streamu (tzv. Soubor Quick Play v aplikaci a prohlížeči) má velikost cca 4MB! Teď můžete pochopit, proč je načítání mnohem rychlejší. Prohlížejte si videa bez bufferování …. a bez zasekávání.

Když potřebujete plnou verze video souboru, vyhledejte video, které potřebujete v seznamu, klikněte na download a stáhnete do telefonu/počítače původní soubor v plném rozlišení.

Jak tuto možnost používat?
Sub-streams jsou uloženy a nemusí je nějak aktivovat. Při prohlížení videa přes Wi-Fi nebo Cloud budete vyzváni k výběru možností přehrávaní buď to Quick Play (rychlé přehrávání záznamu) nebo Original resolution files (souboru s původním rozlišením). Stačí zvolit soubor rychlého přehrávání. Pokud zaškrtněte políčko “Don’t show again” (Nezobrazovat znovu), toto nastavení můžete změnit v nabídce App settings aplikace BlackVue. V hlavní nabídce aplikace přejetím zleva doprava zvolte> App settings > Video streaming/playback quality.

NOVÁ FUNKCE ČASOSBĚRU V REŽIMU PARKING:

Kompatibilita: řada DR900S a DR750S.

Jednou z nejžádanějších funkcí bylo přidání v parkovacím režimu možnosti Časosběrů. Časosběr je skvělá pro pokrytí dlouhých časových úseků v malých souborech. Nicméně, má dvě hlavní nevýhody:
1. mohou chybět zásadní vizuální detaily (kvůli nízké frekvenci snímků)
2. úplně chybí zvuk
Proto výrobce musel vymyslet něco lepšího než jen Časosběr (Time Lapse).
Bylo rozhodnuto zkombinovat Časosběr s ukládáním plnohodnotných souboru zvláštní událostí. U BlackVue časosběru získáte to nejlepší ze dvou variant. V parkovacím režimu vaše auto kamera zaznamenává video s rychlostí 1 snímku za sekundu, dokud nebude zjištěn žádný náraz nebo dopad. To vám umožní nahrávat 30 krát déle než u běžných videí (asi 27 hodin (přední a zadní kamera) na 16GB microSD). Pokud je zjištěn náraz, vytvoří se klasické 1 minutové video zvláštní události (do složky EVENT) včetně 5 sekund před nárazem.

Jak to použít?

V aplikaci BlackVue nebo prohlížeči přejděte do části Firmware settings > Basic > Recording > Parking mode recording > zvolte Time lapse.

DETEKCE NÁRAZU A POHYBU DLE PROSTOROVÉ ZONY

Kompatibilita: řada DR900S a DR750S.

Spolu s novou funkci časosběru (Time Lapse) zlepšila BlackVue stávající režim detekce nárazu a detekce pohybu. Cílem bylo snížit počet falešných detekcí. To se stává, když nějaký vzdálený objekt vyprovokuje detekci: stromy pohybující ve větru, ptáci, animované nápisy atd. Jako následek kamera zaznamenává videa, které zbytečně naplňují paměťovou kartu.
Pro zlepšení této funkce, přidal výrobce možnost zvolit prostorovou zónu oblasti obrazovky, které spustí detekci pohybu a ty, kde pohyb bude ignorován.
Tento režim se nejlépe využijete, pokud parkujete vozidlo v oblasti s malým provozem nebo s malým pohybem chodců, nebo pokud používáte velkokapacitní paměťovou kartu microSD.
Pokud si nejste jisti, jaký způsob nahrávání v režimu PARKING chcete použít, doporučujeme režim Časosběru.

Jak to použít?

V aplikaci BlackVue nebo Prohlížeči přejděte do části Firmware settings > Basic > Recording > Parking mode recording > zvolte Motion & Impact detection.

ŽIVÝ PŘENOS – AUTO UPLOAD

Kompatibilita: řada DR900S, DR750S a DR650S.

Živý přenos Auto-upload je funkce Cloudu, která umožňuje uživatelům ukládat v reálném čase živý přenos z přední nebo zadní kamery. Může být spuštěna při detekci nárazu během jízdy (normální režim nahrávání) nebo v parkovacím režimu. Můžete také spustit funkci Live Auto upload manuálně (pomocí bezdotykového snímače přiblížení na boční straně auto kamery).

Jak to použít?

Zvolte BLACKVUE CLOUD> Klepněte na 3 bodové rozbalovací menu (⋮) vedle názvu vaší auto kamery a zvolte Camera settings > Event Auto-upload settings.

FUNKCE OTÁČENÍ PŘEDNÍ KAMERY

Kompatibilita: DR900S, DR750S, DR650S, DR590W, DR590.

Ačkoli to není vůbec nejvyhledávanější funkce roku, je to funkce, kterou uživatelé BlackVue dlouhodobě vyžadovali. Zadní kamera již měla tuto funkci, takže mělo smysl použít tuto funkcí i na přední kameru. Pokud máte vozidlo s pravostranným řízením a chcete nainstalovat kameru tak, aby bezdotykový snímač byl umístěn nejblíž k řídící, můžete aktivovat rotaci videa o 180 stupňů u přední kamery. Tím zabráníte obracenému nahrávání a přehrávaní videa u přední kamery.

Jak to použít?

V aplikaci BlackVue nebo Prohlížeči přejděte do části Firmware settings > Basic > Recording > Front camera rotation > zvolte ON.

VZDÁLENA AKTUALIZACE FIRMWARE(Cloud FOTA)

Kompatibilita: DR900S (s firmware 1.008 a vyšším) a řadou DR750S (s firmwarem 1.013 a vyšším)

Tato funkce usnadňuje obnovení firmware pro uživatele BlackVue Over the Cloud. Upgrade firmwaru auto kamery s Wi-Fi modulem lze obvykle provádět dvěma způsoby: buď vyjmutím karty microSD a kopírováním nového firmwaru z počítače nebo pomocí Wi-Fi. Možnost Wi-Fi FOTA (Firmware Over The Air) je užitečná, protože umožňuje aktualizaci firmwaru na cestách bez vyjímání karty microSD. Vyžaduje však, abyste nejprve stáhli firmware do telefonu přes Internet, připojili jste se k vaší auto kameře přes Wi-Fi a přenesli jste do něj nový firmware. Aplikace BlackVue Cloud FOTA vás informuje, kdy je k dispozici nová verze firmwaru, a poté můžete upgradovat jediným kliknutím. A to všechno, vzdáleně.

Jak to použít?

Pomoci aplikací BlackVue připojenou k cloudu přejděte do položky BLACKVUE CLOUD (nebo pomocí BlackVue Viewer pro stolní počítače). Je-li k dispozici nový firmware, ikona červené tečky se zobrazí vedle nazvu vaší auto kamery. Klepněte na Menu (ikona se třemi tečkami (⋮))> Remote firmware update > Update Now. Kamera začne stahovat firmware a automaticky ho instalovat.

FUNKCE SLEDOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU BLACKVUE

Sledování vozidel BlackVue Fleet Tracking, služba sledování a video služby založené na dashcam od společnosti BlackVue, také získala svůj podíl na aktualizacích.
BlackVue Fleet Tracking, multifunkční sledovací systém na bází GPS sígnalu a video streamu auto kamery BlackVue, též získal svůj podíl aktualizací.
Automatické nahrávání do Cloudu souborů zvláštní událostí: možnost Auto-upload souborů zvláštní události pro sledování vozidel BlackVue Fleet je poněkud specifická a funguje odlišně od funkce Live Auto-upload. Při automatickém nahrávání souboru zvláštní událostí přístroj čeká, dokud se soubor nezaznamená, a do cloudu nahraje sub-streamovou verze souboru. Neexistuje žádný limit počtu souborů, které lze tímto způsobem nahrát. Soubory jsou uchovávány na Cloud serveru po dobu 7 dní, během kterých je můžete prohlížet nebo stahovat. Můžete také zvolit, zda se videa nahrávají do Cloudu vždy po zápisu nebo hromadně, když váš přístroj připojí k určitému hotspotu (obvykle pevné Wi-Fi připojení v dosahu vašeho zaparkovaného vozidla).
Přehledy jízdy : pomocí přehledů o jízdě můžete během uplynulých 90 dnů zobrazit údaje související s jízdou, jako jsou jízdní vzdálenost, doba nečinnosti apod. (Generované libovolnou kamerou na vašem účtu). Tato funkce je k dispozici jak v aplikaci BlackVue Viewer, tak v aplikaci BlackVue pro smartphone.

Jak to použít?

Sledování vozového parku BlackVue je k dispozici jako předplatná funkce v aplikace BlackVue (lze zvolit plán předplatného). V aplikaci BlackVue pomoci BlackVue Fleet Tracking můžete spravovat až 29 auto kamer. Chcete-li spravovat vetší počet přístrojů navštivte www.blackvuecloud.com